ประวัติตำบล  
   ข้อมูลสภาพทั่วไป  
   ข้อมูลหมู่บ้าน  
   สินค้าและผลิตภัณฑ์  
     
   คณะผู้บริหาร  
   สมาชิกสภา  
   เจ้าหน้าที่ อบต.  
 ผู้นำชุมชน
   รายรับรายจ่าย  
   สำนักงานปลัด  
   กองคลัง  
   กองช่าง  
   ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     
   รับเรื่องราวร้องทุกข์  
   ติดต่ออบต.บ้านไร่  
     
 
 
  รายการข้อมูลข่าวสาร  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  รายงานการประชุมสภา อบต.  
  เผยแพร่ราคากลาง  
  งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำป  
  แบบฟอร์มบริการประชาชน  
  แผนผังขั้นตอนปฏิบัติราชการ  
   
   
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Programสำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
     
     
   
 
     
 
    

   
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
99/9 ม.4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทร. 032-738-779
 

ติดต่อสอบถาม อบต.บ้านไร่
**หัวข้อ :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
**ชื่อ - นามสกุล :
**ข้อความ :
**รหัส :
   

 
     
 
 
 
 
  ©สงวนลิขสิทธิ์ 2550 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่